ความเป็นมาของ E-modulo

E-modulo เป็นผู้รับเหมางานระบบที่สามารถให้บริการแก่ลูกค้าได้ครบวงจร บริษัทฯ เริ่มก่อตั้งในปี พ.ศ. 2532 โดยดำเนินธุรกิจเป็นผู้รับเหมางานระบบไฟฟ้าและสื่อสารสำหรับงานโครงการอาคารและโรงงาน ต่อมาในปี พ.ศ.2535 บริษัทฯ ได้เริ่มรับงานในระบบปรับอากาศ สุขาภิบาล และป้องกันอัคคีภัย จากความชำนาญงานที่สะสมมาช้านาน ทำให้บริษัทฯ มีความมั่นใจในบริการที่เราจะสามารถเสนอให้แก่ลูกค้า บริษัทฯ เริ่มดำเนินนโยบายคุมเข้มด้านการเงินและการจัดการสินค้าคงคลัง ตั้งแต่ปี พ.ศ.2538 จึงทำให้บริษัทฯ สามารถผ่านพ้นวิกฤตเศรษฐกิจของประเทศไทยในปี พ.ศ.2540-2545 และวิกฤตเศรษฐกิจโลกในปี พ.ศ.2550 มาได้โดยไม่ต้องใช้มาตรการลดพนักงานและการผิดนัดชำระหนี้ต่อสถาบันการเงินและผู้ขายสินค้า ซึ่งทำให้บริษัทฯ สามารถสร้างความมั่นใจทางด้านการเงินให้กับคู่ค้าทางธุรกิจทั้งสถาบันการเงิน ผู้ขายสินค้าและลูกค้าได้ ทุกวันนี้บริษัทฯ ยังคงพัฒนาอย่างต่อเนื่องทั้งทางด้านบุคลากร การจัดการบริหารการออกแบบและติดตั้ง เพื่อให้เข้าถึงความต้องการของลูกค้าและเป็นการยกระดับมาตรฐานของบริษัทฯ ของไทยให้เป็นมาตรฐานสากล